Στεγανοποίηση δεξαμενής

Στεγανοποίηση δεξαμενής

Στεγανοποίηση δεξαμενής

Στεγανοποίηση δεξαμενής

Στεγανοποίηση δεξαμενής

Στεγανοποιηση δεξαμενης
Εγγυημένη στεγάνωση δεξαμενής ανοιχτών ή κλειστών, κάθε κλίμακας και χρήσης (π.χ. πόσιμου νερού, ειδικών προδιαγραφών), με πιστοποιημένα υλικά ως προς τη στεγάνωση αλλά και ως προς τη χρήση. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει σε νέες δεξαμενές ως μέρος της κατασκευής τους ή σε υφιστάμενες προβληματικές δεξαμενές με μικρές ή πολύ μεγάλες απώλειες. Στις υπηρεσίες της εταιρείας μας δίνεται η δυνατότητα και της συνολικής κατασκευής δεξαμενής ως σύνολο έργου.

 

video