Εγγυήσεις έργου

Εγγυήσεις έργου

Εγγυήσεις έργου

Εγγυήσεις έργου

Εγγυήσεις έργου

Εγγυησεις εργου

Μια ουσιαστική παράμετρος σε κάθε κατασκευή μόνωσης είναι η εγγύηση έργου.
Απαραίτητα πρέπει να υπάρχει και να δίνεται σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μετά το πέρας κάθε εργασίας.
Η εγγύηση πρέπει να είναι συγκεκριμένη και όχι αόριστη.
Να εξασφαλίζει την ποιότητα της μόνωσης αλλά και την ποιότητα των υλικών των οποίων χρησιμοποιήθηκαν.
Ο χρόνος εγγύησης να είναι πραγματικός και να επαληθεύεται απο τις πιστοποιήσεις των υλικών για το χρόνο ζωής τους.
Δεν υπάρχει εγγύηση σε κατασκευή μόνωσης η οποία δεν ακολουθείται απο συγκεκριμένα service σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανα 2 χρόνια).
Η εταιρεία μας εγγυάται όλα της τα έργα με συγκεκριμένο πλαίσιο εγγύησης το οποίο εξασφαλίζει πάνω απο όλα επίλυση όλων των προβλημάτων, διαχρονική λειτουργία της μόνωσης αλλά και ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον κάθε πελάτη μας.
Ο στόχος μας είναι να παραμένουμε στα έργα, να δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης, να παρέχουμε τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία μας, ώστε και μετά τις εργασίες η μόνωση να συνεχίζει να λειτουργεί απροβλημάτιστα και να εξασφαλίζει το αρχικό ζητούμενο, δηλαδή ένα καλά μονωμένο και στεγανό κτίριο.