Κλασσική μόνωση ταράτσας

Κλασσική μόνωση ταράτσας

Κλασσική μόνωση ταράτσας

Κλασσική μόνωση ταράτσας

Κλασσική μόνωση ταράτσας

Κλασσικη μονωση ταρατσας
Αποτελείται από τρεις φάσεις:
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ - ΚΛΙΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ
Στην περίπτωση της κλασσικής μόνωσης το θερμομονωτικό υλικό εφάπτεται του υποστρώματος και για το λόγο αυτό η κλασσική μόνωση θεωρείται κατά κάποιο τρόπο ισχυρότερη από τους άλλους τρόπους μόνωσης (π.χ. ανεστραμμένη μόνωση).
Στην πρώτη φάση διαστρώνεται το θερμομονωτικό υλικό που μπορεί να είναι εξηλασμένη πολυστερίνη (τύπου Fibran 5cm ελάχιστου πάχους), ή ψεκαστή πολυουρεθάνη 2 συστατικών ή διογκωμένη πολυστερίνη και άλλη κατά περίπτωση και απαίτηση
.
Στην δεύτερη φάση υπάρχει διάστρωση τσιμεντοκονιάματος (π.χ. τσιμεντοκονία - περλιτομπετόν κ.α.) τα οποία αφενός σκεπάζουν το θερ/τικό υλικό και αφετέρου δίνουν κλίσεις 1-2% στο υπόστρωμα ώστε να εξασφαλίζει γρήγορη και απροβλημάτιστη απορροή των όμβριων υδάτων.
Στην τρίτη φάση έχουμε δημιουργία στεγανολεκάνης με τοποθέτηση π.χ. ασφαλτικών μεμβρανών S.B.S. 4,5 - 5kgr/m2.
Στο σύστημα της κλασσικής μόνωσης περιλαμβάνονται επίσης και σύστημα φράγματος υδρατμών - εξαερισμός της μόνωσης, διαχωρισμός στρώσεων, εξασφάλιση σταθερότητας περιμετρικών επιχρισμάτων (σοβάδες) εσωτερικά του δώματος. Ουσιαστική και απόλυτη μόνωση υψηλής δυναμικής και απόδοσης με μείωση 30% ελάχιστο σε κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και 3-4 βαθμούς κατά περίπτωση χαμηλότερη εσωτερική θερμοκρασία χώρου τους καλοκαιρινούς μήνες.
 
video