Θερμομόνωση και στεγάνωση προβληματικής στέγης

Θερμομόνωση και στεγάνωση προβληματικής στέγης

Θερμομόνωση και στεγάνωση προβληματικής στέγης

Θερμομόνωση και στεγάνωση προβληματικής στέγης

Θερμομόνωση και στεγάνωση προβληματικής στέγης

Θερμομονωση και στεγανωση προβληματικης στεγης
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την θερμομόνωση και τη στεγανοποίηση της σκεπής σας εφαρμόζοντας πάντα εξειδικευμένα και πιστοποιημένα συστήματα. Η παρέμβαση είναι συνολική, πραγματοποιείται από μόνιμο και έμπειρο προσωπικό, πάντα μέσα από την επίβλεψη των πολιτικών μηχανικών της εταιρείας μας.
Συνήθως για την ουσιαστική αύξηση της θερμομόνωσης της σκέπης, τοποθετείται θερμομονωτικός παράγοντας, εξηλασμένη πολυστερίνη σε πάχος, 5 έως 10 εκατοστά ανάλογα την περίπτωση με συγκεκριμένες τεχνικές στήριξης, συγκόλησης και κάλυψης των θερμογεφυρών.

 

Την θερμομόνωση ακολουθεί η πρώτη στεγάνωση της κεραμοσκεπής με τοποθέτηση ειδικών μεβρανών υψηλής διαπνοής απόλυτης στεγανότητας. Οι εργασίες ολοκληρώνονται με την τοποθέτηση των κεραμιδιών κλασικών ή ασφαλτικών τύπου Canadeze σε διάφορα χρώματα και σχέδια. Ακολουθούν εργασίες στήριξη των κεραμιδιών, εργασίες σημειακής σφράγισης και στεγάνωσης, ειδικά σε αρμούς συναρμογής διακρίσεις και άλλα ασταθή σημεία. Σε ειδικές δε περιπτώσεις χαμηλών ή λανθασμένων κλήσεων της κεραμοσκεπής, προηγείται μελέτη και ειδική παρέμβαση αποκατάστασης η οποία εφαρμόζεται στα ενδιάμεσα στάδια της κατασκευής.
Σε περιπτώσεις χαμηλών κλίσεων της κεραμοσκεπής τοποθετούνται ειδικής πιστοποίησης κεραμίδια τύπου Canadeze τα οποία έχουν πολλές επιλογές σε σχέδια και χρωματισμούς. Eίναι η αποτελεσματική απάντηση στα προβλήματα αναστήλωσης διατηρητέων κτιρίων, αφού δεν επιβαρύνουν τον φέροντα οργανισμό και προσαρμόζονται σε κάθε αρχιτεκτονική φόρμα. Επίσης τα συγκεκριμένα ασφαλτικά κεραμίδια έχουν μεγάλο λειτουργικό χρόνο ζωής ο οποίος υπερβαίνει τα 20 χρόνια.
 
 
video