Στεγανοποίηση υπογείων εσωτερικά

Στεγανοποίηση υπογείων εσωτερικά

Στεγανοποίηση υπογείων εσωτερικά

Στεγανοποίηση υπογείων εσωτερικά

Στεγανοποίηση υπογείων εσωτερικά

Στεγανοποιηση υπογειων εσωτερικα
Η στεγανοποίηση υπογείων εσωτερικά, είναι η αναγκαστική επίλυση του προβλήματος όταν δεν είναι εφικτό να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από την εξωτερική πλευρά των τοιχίων του υπογείου. Δύσκολη και λεπτομερής εφαρμογή με χρήση συγκεκριμένων και πάντα πιστοποιημένων υλικών στεγάνωσης, με υψηλή αντοχή σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις.
Οι εργασίες στεγάνωσης εσωτερικά, αποτελούν ιεροτελεστία και ακολουθούνται απόλυτα όλοι οι κανόνες ώστε να διασφαλιστεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Προηγούνται μετρήσεις και συνήθως θερμική απεικόνιση ώστε να γνωρίζουμε σε μεγάλο βάθος το μέγεθος του προβλήματος. Η αντιμετώπιση είναι πάντα συνολική και θεωρούμε χάσιμο χρόνου και χρήματος την σημειακή αντιμετώπιση του προβλήματος και γι΄αυτό δεν αναλαμβάνουμε τέτοιες περιπτώσεις. Μετά την αντιμετώπιση του προβλήματος, πάντα υπάρχει περίοδος αναμονής ώστε να ελεγχθεί ξανά και ξανά (ειδικά μετά από βροχή) ο χώρος του υπογείου.
Επίσης λόγω του βαθμού δυσκολίας και των υψηλών απαιτήσεων, αλλά και τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς απο τρίοτυς, η εταιρεία μας αναλαμβάνει εκτός απο την επίλυση του προβλήματος και τη συνολική αποκατάσταση της τελικής εικόνας του κτιρίου.
Η εταιρεία μας μετά από πάρα πολλές επιτυχείς στο 100% επεμβάσεις στεγάνωσης υπογείου, μπορεί και αναλαμβάνει υπεύθυνα την συγκεκριμένη εφαρμογή, άσχετα με το μέγεθος του προβλήματος (υγρασία, παρουσία νερού, μικρή ή μεγάλη κλίμακα μόνιμης διαροής) και είναι από τις ελάχιστες εταιρείες, η οποία εγγυάται γραπτά και για συγκεκριμένο χρόνο το αποτέλεσμα.

 

video